0

Vi tycker att Älvsvingen är ett riktigt kul och viktigt initiativ som vi gärna är med och stöttar,  speciellt med tanke på att syftet med tävlingen är att sponsra Barncancerfonden. Vi ser fram emot att träffa alla andra spännande företag ute på Onsjö på fredagen och hoppas alla tar med sitt bästa närspel till hål 2 och visar gemensamt att ”Kan nån kan Canon”.