0

Maria Fredriksson och Christina Jansson arbetar tillsammans för Jukkasjärvi Energi AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening. Som elhandelsbolag har Jukkasjärvi Energi AB kunder över hela Sverige.

De välkomnar spelare och åskådare till sitt tält för att delta i aktiviteter på plats under Älvsvingen.